JENIS CABAI PALING PEDAS

JENIS CABAI PALING PEDAS Ciri khas maka nan Indonesia ada lah pu nya cita rasa yang kuat. Sa lah satu un sur uta ma nya ada lah ca bai. Kan dung an zat cap sai cin yang ada pada ca bai yang mem buat ca bai te rasa pedas. Na mun, gak se mua ca […]