Hari Bea Cukai

Hari Bea Cukai Hari Bea Cukai dipe ringa ti pada tang gal 1 okto ber tiap tahun nya. Bea Cukai su dah 74 tah un mela yani masya rakat.   Direk torat Jenderal Bea dan Cukai  (disingkat DJBC atau  bea cukai) ada lah nama dari se buah ins tan si peme rintah yang mela yani masya rakat […]