Nugget Ayam Sako

Nugget Ayam Sako Nugget Ayam Sako memi liki kan du ngan gizi ting gi dan sa ngat co cok un tuk anak. Ba han baku nug get ada lah poto ngan da ging ayam, te pung- tepu ngan.   Nugget ber bahan ayam da pat meng andung pro tein, karbo hidrat, le mak, asam am […]