Teaching Skills Ayam Sako

Teaching Skills Ayam Sako Teaching Skills Ayam Sako di ada kan di ayam sako purba lingga.  kegi atan ini dia dakan oleh ayam sako be ker ja sama deng an PKPRI purba lingga. kegi atan ini dituju kan un tuk guru- gu ru dan ke pala sek olah di kabu pa ten pur ba ling […]